ZeroStart - 860-5602 - Engine Heater, 1500W 120V, 1 3/8" Plate, Komatsu